tjenester

Transport

Har du ett prosjekt vi kan hjelpe deg med?

Transport

Massetransport

Bjørn Frenning Transport & Graving AS er blant de ledende leverandørene av massetransport i Mjøsregionen, og påtar seg alle typer transportoppdrag i forbindelse med masseutskifting og levering av de fleste type masser.

Vi har også god erfaring og kompetanse på grusing av veger og plasser. I tillegg til grusing kan vi også tilby støvdemping av veger og plasser.

Når det gjelder massetransport er ingen jobb for liten. Vi påtar oss gjerne transport av mindre volumer til gårdsplasser, blomsterbed osv.

Vi påtar oss også alt av massetransport for private og det offentlige.

Kranbil

Transport med kranbil er en transporttjeneste vi leverer til våre kunder i Mjøsregionen. Transport med kranbil har ofte den fordelen/besparelsen at kranbilen som enhet både laster, transporterer og losser/monterer godset som skal flyttes. Kranbil benyttes også mye til ulike heise/løfteoppdrag.

Containertransport

Vi har flere vekselflakbiler med hengere, og påtar oss utleie og transport av containere. Noen av våre vanlige oppdrag er transport av maskiner, rivningsmaterialer, boreslam, grønnsaker til mottak osv.

Med stort fokus på kundeservice, kvalitet og sikkerhet, tilbyr vi de beste transportøkonomiske løsningene for våre kunder. Sammen med våre kvalifiserte medarbeidere, er vi alltid klare for nye utfordringer, uansett vanskelighetsgrad.