Referanser

2019-11-07T23:50:24+01:00

Stålverket Park

Graving for to blokker med felles parkeringskjeller og tilhørende utearealer. Opparbeidelse av for vei, vann og kloakk tilhørende blokkene.

2017-07-10T21:55:00+01:00

Sommerenga BR4

Opparbeidelse av infrastruktur, herunder vei, vann, overvann, spillvann, strøm og fjernvarme, samt graving for leiligheter.