tjenester

Spesialtransport

Har du ett prosjekt vi kan hjelpe deg med?

Spesialtransport

Bjørn Frenning Transport & Graving As har drevet med spesialtransport på Hedemarken siden 80-tallet, og har lang og bred erfaring.

Vi tar på oss hele flytteoppdraget, herunder også planlegging, innhenting av dispensasjoner, følgebil, lasting og lossing osv. Vi har med vårt utstyr mulighet til å flytte last med opptil 60 tonns tyngde.

Vi benytter en fireakslet trekkvogn, sammen med en fireakslet brønnhenger eller en treakslet trekkvogn sammen med en treakslet jumbotralle med uttrekk for flytting av lengre kolli. Vi har også to 4 akslede krokbiler med krokhengere for flytting av mindre maskiner og utstyr.

Maskintransport

Bjørn Frenning Transport & Graving As utfører det meste innen maskintransport. Hovedtyngden av denne transporten de siste årene har vært flytting av anleggsmaskiner, knuse- og sorteringsverk, skogsmaskiner, landbruksutstyr osv.

Annen spesialtransport

Vi har også god kompetanse og erfaring med flytting av andre typer kollier hvor det kreves vårt type utstyr. Vi kan for eksempel nevne flytting av mindre bygg, betongelementer, store rør, båter, tårnkraner osv.