vår historie

FRA 1969 OG FREM TIL NÅ

Har du ett prosjekt vi kan hjelpe deg med?

VÅR HISTORIE

Firmaet fikk sin start i 1969 da Bjørn Frenning kjøpte sin første lastebil, en Magerius 4×4. Som gravemaskinsjåfør hos Jansen og Johansen så Bjørn behovet for flere lastebiler, da det ofte ble mye venting på lastebil. Bjørn leide inn sjåfør på bilen, og fortsatte selv å grave hos Jansen og Johansen mens han betalte ned gjelden på bilen med sin egen lønn.

Etterhvert meldte behovet seg for en dumperbil, og i 1970 ble Mageriusen og hans eneste personbil byttet inn i en ny Mercedes 1418 med 180 hk. Dette var den første bilen i Hedmark med dumperkasse. For å få lån til denne bilen krevde banksjefen i Brummundal å se «den som skulle betale disse store avdragenen» med egne øyne. Dermed måtte Bjørn personlig møte opp hos banksjefen. Møtet gikk bra, og lånet ble innvilget. Bjørn sluttet da hos Jansen og Johansen for å begynne og kjøre lastebil selv. Det ble i tiden fremover mye transport, bl.a. for Oslo Transportservice. Året etter, i 1971, ble den første hengeren kjøpt, en 1-akslet A.W.Børresen-henger med 10-tonns aksel. Denne ble blant annet brukt til transport av såfrø og grus.

I 1971 ble Stange Graveservice stiftet av Bjørn Frenning og Odd Kristoffersen. Det ble investert i en Parca 1254 hjullaster og en Brøyt X2 gravemaskin. Den første store jobben var rivingen av gamle Tingvold, samt grunnarbeider for den nye bygningen. Stange Graveservice hadde to ansatte maskinførere, Erik Kristoffersen og Olav Solbakken. I tillegg kjørte Bjørn og Odd hver sine egne lastebiler. Etter to år, i 1973, ble firmaet oppløst, og Bjørn og Odd gikk hver til sitt med hver sin maskin. Etter oppløsningen av Stange Graveservice gikk veien videre alene, og det ble i 1973 investert i en traktorgraver av typen Nuffield, med Hymas 2 graveaggregat, og Bjørn hadde nå en traktorgraver og en hjullaster. Alt av kontorarbeid ble gjort av ektefellen Astrid Frenning, og mange av fakturaene ble bringt til kunde på døra med sykkel for å spare porto.

Etter tre år med Mercedesen, i 1973, var det på tide med en ny lastebil, og den gamle ble byttet inn i en ny Mercedes 1619. I året 1976 ble en det investert i en brukt Brøyt X2B, og sønnen Kjell Arne begynte å grave. Kjell Arne hadde enda ikke førerkort og måtte sitte på med naboen på jobb. Samme året ble også en dumper av typen Volvo BM 631 kjøpt.

Graving i Vestjordet (1988)

I 1977 ble lastebilen igjen byttet inn i en Mercedes 1926, med V8’er og aluminiumspåbygg. I 1980 ble det igjen byttet lastebil, til en 10-sylinderet Mercedes 2232. Denne fikk innmontert firmaets første mobiltelefon, til en pris av 27.000 kroner.

På sommeren 1981 kom firmaets første beltemaskin, en brukt Caterpillar 225 (Serienummer 76U719).

I 1985 tar Bjørn over utstyret til Stange Grus og Pukk for så å start opp egen pukkverksdrift på Skaven på Tangen.

I 1999 ble det bygget eget verkstedbygg på firmaets tomt, og verksmester Aage Iversen blir ansatt.

I 2000 ble det startet opp pukkverksdrift på Sørli.

Bjørn Frenning Transport & Graving As

I 2001 ble det personlige firmaet omdannet til aksjeselskapet Bjørn Frenning Transport & Graving AS, med Emil Ottinsen som daglig leder. Det samme året står de nye kontor- og mannskapslokalene ferdige. Tidligere har stuen til Bjørn og Astrid vært brukt som oppmøtested og møterom. Hver morgen før jobb ble det servert kaffe og kaker til de ansatte. I 2003 velger Emil Ottinsen å slutte etter mange trofaste år i firmaet. Bjørn Frenning tar selv over rollen som daglig leder, med Tom Gjøran Struperud og Stein Eliassen som formenn/anleggsledere.

I 2005 avsluttes den siste driften i pukkverket på Skaven, og i 2006 avsluttes pukkverksdriften på Ljøstad.

I 2007 tar Bjørn Erik Frenning Karlsen over som daglig leder. Samme året selges rettighetene til pukkverksdrift på Sørli til Gunnar Holth Grusforretning As.

I 2010 begynner tidligere ansatt John Kristoffersen som anleggsleder og Tom Frenning Eliassen som transportleder i firmaet. Samme året blir også verkstedet påbygd med lager og egen vaskehall for maskiner og lastebiler.

Senere har Sven Einar Solbakken og Thor Arne Midtskogen kommet inn som anleggsledere i firmaet.

Tiden har gått og i 2022 har antallet lastebiler økt til 8, mens antallet anleggsmaskiner har blitt 35.

Tidslinje

Mer om oss

For å se alle våre ansatte, lese om vår historie eller se våre nøkkelopplysninger kan du klikke på linkene under.