tjenester

Salg av masser

Har du ett prosjekt vi kan hjelpe deg med?

Salg av masser

Vi selger og formidler det meste av løsmasser til private og offentlige. Vi kan levere de fleste fraksjoner innen grus, pukk, bærelag og forsterkningslag. Vi harper og selger også matjord i sesongen.

Ofte er det vanskelig å vite hvor mye masse man trenger. Dette kan vi være behjelplige med å finne ut. Enkle masseberegninger kan vi hjelpe til via telefonen, og avanserte masseberegninger kan vi hjelpe til med via befaringer og våre masseberegningsprogrammer.

Her er noen av massetypene vi selger:

Singel og pukk

Singel og pukk er knuste materialer som normalt varierer i størrelse fra 4 til 64 mm. Singeltyper er typisk 4/8, 8/11, 8/16, 16-22, 16-32 eller 32/64 mm.

Bruksområder for singel og pukk er blant annet:

 • Topplag på gårdplass
 • Omfyling av rør
 • Underlag for støpte kontruksjoner
 • Dreneringslag

Grus

Grus er knust materiale som inneholder null-/finstoffer. Finstoffene gjør at grusen setter seg bedre enn pukk og singel. Dimensjonene ligger normalt mellom 0 og 32 mm. Grustyper er for eksempel 0/4, 0/8, 0/20 og 0/32 mm.

Bruksområder for grus er blant annet:

 • Topplag på veger og plasser.
 • Oppbygging av veger og plasser.
 • Omfylling av kabler

Andre fjellmasser

Vi kan også levere andre typer fjellmasser. Dette kan være sams fjell rett fra brudd, forsterkningslag 20/120 eller kult 0/120.

Sand

Sand er naturlig knust materiale som har dimensjon mellom 0 og 8 mm. Sand finnes i forskjellige fraksjoner til forskjellig formål.

Bruksområder for sand er blant annet:

 • Sandkasser (støtdempende / byggbar)
 • Støping

Harpet matjord

Vi tilbyd harpet matjord. Dette er vekstjord fra andre prosjekter som blir kjørt på lager og harpet.

Bruksområder for harpet matjord er blant annet:

 • Plener
 • Blomsterbed
 • Eng