tjenester

Riving og miljøsaneringsarbeid

Har du ett prosjekt vi kan hjelpe deg med?

Riving og miljøsaneringsarbeid

Vi påtar oss både små og større rive- og saneringsarbeider av de fleste typer bygg og konstruksjoner. Vi har stor fokus på sikkerhet og miljøaspekter i form av riktig avfallshåndtering når vi utfører rivingsprosjekter.

I henhold til kravene i TEK17 §9-7, skal alle tiltak i eksisterende byggverk kartlegges for å avdekke helse- og miljøskadelig avfall. Videre er det krav om at det skal utarbeides en egen miljøsaneringsapport for alle tiltak.

På alle våre rive- og saneringsprosjekter har vi som målsetting å skape høyest mulig gjenbruk- og sorteringsgrad. Før riving av selve råbygget starter, fjerner vi alt inventar og miljøfarlig avfall, slik at ikke dette blandes inn i resten av riveavfallet. Dette gjøres i henhold til miljøsaneringsrapport og avfallsplan. Ved hjelp av håndmakt og maskiner med spesialutstyr for sortering av avfall, blir rivemassene sortert i forskjellige fraksjoner og transporteres til godkjent mottak.

Sammen med våre håndplukkede samarbeidspartnere kan vi hjelpe kunde med å lage miljøsaneringsrapport for prosjektet.

Vi tar på oss rive og saneringsarbeidene fra start til slutt.