khms

Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet

Har du ett prosjekt vi kan hjelpe deg med?

Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet

Kvalitet

Bjørn Frenning Transport & Graving AS har som overordnet mål at alle produkter og tjenester som leveres skal være i samsvar med spesifikasjoner fra kunder, lover og forskrifter, gjeldende standarder og egne krav. Vi bruker aktivt vårt kvalietssikringssystem som et verktøy for å sikre etterlevelse av ovennevnte krav.

Vi vil alltid sørge for at maskin- og utstyrspark inneholder et bredt spekter av maskiner, biler og utstyr med nødvendige kapasiteter og kvaliteter. Utstyret skal holde høy standard relatert til HMS og kvalitet for både personell, arbeidsutførelse og omgivelser.

Bedriften benytter seg av høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere på alle plan.

Vi fokuserer kontinuerlig utvikling og forbedring av selskapets produkter og tjenester.

Hms

Bjørn Frenning Transport & Graving AS har som overordnet mål at all virksomhet i bedriften skal foregå på en sikker og effektiv måte. Bedriften skal beskytte mennerkers liv og helse, og sørge for at det ytre miljø ikke skades. Likeledes skal utstyr, anlegg og produksjon sikres.

Vi er overbevist om at god HMS er god butikk. Vi vil iverksette og kontinuerlig overvåke nødvendige forebyggende tiltak for å skape sikre og effektive arbeidsplasser, hindre ulykker og skader og skape trvisel på arbeidsplassen.

Vi legger også stor vekt på å være gode på trafikkvarsling, gravemeldinger, kontrollplaner og andre daglige rutiner, som alle er med på å legge et godt grunnlag for en sikker og god arbeidsutførelse. Dette gjøres kjent i alle våre aktiviteter og bidrar til felles fokusering, læring og engasjement.

HMS-mål:

Ingen ulykker eller skader.

 

Policy

Ledelsen i  Bjørn Frenning Transport & Graving AS har forpliktet seg til:

Kvalitet:

  • å arbeide systematisk for å kontinuerlig forbedre ledelsessystemet og nå virksomhetens fastsatte kvalitetsmål.
  • å levere den kvalitet til våre tjenester og produkter som er forventet og krevet i alle inngåtte avtaler i oppdrag vi påtar oss.

Ytre miljø:

  • å beskytte det ytre miljøet ved en bevisst bærekraftig ressursbruk og vern av biologisk mangfold, natur og økosystemer og arbeide aktivt for forebygge forurensning i gjennomføring av vårt arbeid.
  • å arbeide systematisk for kontinuerlig forbedring av miljøledelsessystemet, nå våre fastsatte miljømål og en kontinuerlig forbedring av virksomhetens miljøprestasjon.

Vår policy for å utnytte muligheter, er styrt ved informert beslutning om:

  • å erkjenne forretningsmessig risiko
  • å erkjenne risiko for ugunstig miljøpåvirkning