innlandsporten – byggetrinn 1

modern residential with an extraordinary building structure

Har du ett prosjekt vi kan hjelpe deg med?

Innlandsporten – Byggetrinn 1

10000m³ med oppfylling av handelsområde, 12000m² med asfalt på veger og plasser, 15 stk. kummer og sluk, 1200m med granittkantstein, 1000m med kabelgrøfter, 25stk. lysmaster, 170m med avkjøringsrampe fra E6 direkte inn på handelsområde.
I tillegg var vi UE for graving for bygg K02 kontrakt (EcoSør AS)

Project Details

DATO

juli 1, 2017

KUNDE

Innlandsporten Eiendom As

PROSJEKTTYPE
BYGGHERRE

Innlandsporten Eiendom As

KONTRAKTSSUM

MNOK 9.000.000 eks. mva.