ISO-sertifisering innen kvalitet og miljø

Bjørn Frenning Transport & Graving As ble 23.04.2020 sertifisert innen standardene NS-EN ISO 9001:2015 (Ledelsessytemer for kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2015 (Ledelsessytemer for miljø).

– I dagens marked stiller våre oppdragsgivere stadig økte krav til kvalitet og miljøfokus. ISO-sertifisering av våre ledelses- og styringssystemer gir bevis for at vi kontinuerlig jobber for å møte de høyeste kravene. Dette medfører reduksjon av risikoen for feil og avvik, noe som igjen betyr høyere effektivitet og lavere kostnader. Vi ønsker å være en miljøvennlig og kvaltetetsbevist bedrift for våre kunder og leverandører sier daglig leder Bjørn Erik Frenning Karlsen.

Firmaet har engasjert Argus AS som systemansvarlig i sertifiseringsprosessen. Argus AS har bred erfaring fra slike oppdrag og har vært til svært god hjelp i prosessen.

 

Tre gode grunner til å velge en ISO-sertifisert leverandør

1. Tillit: ISO er internasjonale standarder som beskriver beste praksis og er bevis fra en uavhengig tredjepart på at bedriften har systemer og rutiner som tilfredsstiller denne standarden. Dette er et kvalitetsstempel, og som kunde kan du derfor være helt sikker på at en slik bedrift har gode, ryddige og dokumenterbare rutiner i arbeidet.

2. Kontinuitet: Hvis selskapet er ISO-sertifisert, er man pålagt å kontinuerlig gjennomføre kvalitets målinger og foreta årlige revisjoner for å sikre at bedriftens retningslinjer, prosesser og prosedyrer utføres på et skikkelig nivå. Hvis du velger et selskap som er ISO-sertifisert, så kan du være helt sikker på at selskapet kontinuerlig jobber for å forbedre sine tjenester.

3. Dedikert leverandør: Det å velge å bli ISO-sertifisert er en forpliktelse som krever mye tid og ressurser. Nettopp derfor kan du være trygg på at hvis leverandøren først har gått gjennom en slik prosess, så er selskapet dedikert til å opprettholde så høy standard som mulig og levere tjenester av høy kvalitet til sine kunder.

Det er viktig å merke seg at ISO- sertifiseringen ikke er en engangs-foreteelse. For å beholde ISO-sertifiseringen revideres selskapet årlig for å sikre samsvar med standarden og garanterer at de vil fortsette å levere tjenester av høy kvalitet.

 

NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Standarden er basert på 7 prinsipper for kvalitetsledelse:
– Kundefokus
– Lederskap
– Menneskers engasjement
– Prosesstankegang
– Forbedring
– Bevisbasert beslutningstaking
– Relasjonsledelse

 

NS-EN ISO 14001:2015 Ledelesessystemer for miljø

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. En ISO 14001-sertifisering setter fokus på hvordan du kan redusere denne belastningen.

Av |2023-04-02T22:46:35+02:00april 27th, 2020|Ukategorisert|

Share This Post With Others!

Gå til toppen