Salg av masser

Vi selger og formidler det meste av løsmasser til private og offentlige. Vi kan levere de fleste fraksjoner innen grus, pukk, bærelag og forsterkningslag. Vi harper og selger også matjord i sesongen.

Ofte er det vanskelig å vite hvor mye masse man trenger. Dette kan vi være behjelplige med å finne ut. Enkle masseberegninger kan vi hjelpe til via telefonen, og avanserte masseberegninger kan vi hjelpe til med via befaringer og våre masseberegningsprogrammer.

Kontakt Bjørn Frenning Transport og Graving AS for mer informasjon om salg av masser.