Project Description

Øvre Kirkeby VVA

Byggherre: Bjørn og Laila Kirkeby
Status: Under arbeid
Kontraktssum: –
Ferdigstillelse: 2017
Periode: Juni 2017 – Oktober 2017
Omfang: Opparbeidelse av infrastruktur, herunder vei, vann, overvann, spillvann og strøm.