Mandag 14. oktober var første uke i nye lokaler. Dette har vi sett veldig frem til, med gode tilrettelagte arbeidsplasser, godt lys, god ventilasjon og god varme. Samtidig har vi nå god plass til at alle våre ansatte kan møtes samtidig på personalmøter. Vi ser lyst på fremtiden.

Nytt kontorbygg - Masseutskifting

Nytt kontorbygg – Masseutskifting

Nytt kontorbygg - Bunnledninger

Nytt kontorbygg – Bunnledninger