Innmåling og masseberegning

Ved hjelp av moderne utstyr og programvare kan vi ta på oss oppdrag som innmåling og masseberegning.
Innmålingen danner grunnlaget for masseberegningen. Etter innmålingen er utført blir disse dataene triangulert til å bli en terrengmodell.

Vi kan lage en 3D-modell av terreng, veger og byggegroper og visualisere denne for kunden. Her får vi god oversikt over utgraving eller oppfylling mot terrengmodellen.

Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 for utstikking av bygg og veier.

Maskinstyring

Vi benytter moderne GPS utstyr til maskinstyring.

Kontakt Bjørn Frenning Transport og Graving AS for mer informasjon om innmåling og masseberegning.