Kvalitet

Bjørn Frenning Transport & Graving AS har som overordnet mål at alle produkter og tjenester som leveres skal være i samsvar med spesifikasjoner fra kunder, lover og forskrifter, gjeldende standarder og egne krav. Vi bruker aktivt vårt kvalietssikringssystem som et verktøy for å sikre etterlevelse av ovennevnte krav.

Vi vil alltid sørge for at maskin- og utstyrspark inneholder et bredt spekter av maskiner, biler og utstyr med nødvendige kapasiteter og kvaliteter. Utstyret skal holde høy standard relatert til HMS og kvalitet for både personell, arbeidsutførelse og omgivelser.

Bedriften benytter seg av høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere på alle plan.

Vi fokuserer kontinuerlig utvikling og forbedring av selskapets produkter og tjenester.