Riving og miljøsanering

Vi påtar oss riving- og saneringsarbeider av de fleste typer bygg og konstruksjoner.

På alle våre rive- og saneringsprosjekter har vi som målsetting om å skape høyest mulig gjenbruk- og sorteringsgrad. Før riving av selve råbygget starter, fjerner vi alt inventar og miljøfarlig avfall, slik at ikke dette blandes inn i resten av riveavfallet. Dette gjøres i henhold til miljøsaneringsrapport og avfallsplan. Ved hjelp av håndmakt og maskiner med spesialutstyr for sortering av avfall, blir rivemassene sortert i forskjellige fraksjoner og transporteres til godkjent mottak.

Vi tar på oss rive og saneringsarbeidene fra start til slutt.

Det viktigste for oss er at du som kunde er fornøyd med arbeidet som er utført.

Kontakt Bjørn Frenning Transport og Graving AS for mer informasjon om riving og saneringsarbeider.