Project Description

Stålverket Park

Prosjektet omfatter graving og sprengning for to blokker med felles parkeringskjeller og tilhørende utearealer. Prosjektet omfatter også opparbeidelse av for vei, parkering, og vann og avløp tilhørende blokkene.

Byggherre: Veidekke Eiendom As og OBOS
Hovedentreprenør: Veidekke Entreprenør As
Prosjekterende: Norconsult As,
Status: Under arbeid
Kontraktssum: ca 11 millioner
Ferdigstillelse: 2020
Periode: August 2018 – 2020
Omfang: Graving for to blokker med felles parkeringskjeller og tilhørende utearealer. Opparbeidelse av for vei, vann og kloakk tilhørende blokkene.

 

 

Avtaking av vekstjord på tomta

Utlasting av jordmasser fra parkeirngskjeller

Oppstart av fjellsprengning. Underentreprenør var Kjell Foss As.

Utlasting av fjell fra parkeringskjeller

Innvendig fylling for asfalt i parkeringskjeller