Project Description

Innlandsporten – Byggetrinn 1

Tidsrom: Januar 2017 – Juli 2017
Kunde: Innlandsporten Eiendom AS
Prosjektadresse: Kolomoen 904, 2337 Tangen
Kontraktssum: MNOK 9 000 000 eks. mva
Entrepriseform: NS 8407 Totalentreprise
Omfang: 10000m³ med oppfylling av handelsområde, 12000m² med asfalt på veger og plasser, 15 stk. kummer og sluk, 1200m med granittkantstein, 1000m med kabelgrøfter, 25stk. lysmaster, 170m med avkjøringsrampe fra E6 direkte inn på handelsområde.
I tillegg var vi UE for graving for bygg K02 kontrakt (EcoSør AS)