Project Description

Haraberget, Mjøsli – VVA

Byggherre: Mjøsli As
Prosjekterende: Norconsult As
Status: Under arbeid
Kontraktssum: –
Ferdigstillelse: 2018
Periode: Mars 2018 – Juni 2018
Omfang: Opparbeidelse av infrastruktur.