Project Description

Fjæstadbygget

Byggherre: Tom Fjæstad
Kontraktssum: 1 mill
Omfang: Riving av brannskadd bygg, samt graving for nytt bygg.