Project Description

Sommerenga BR4

Byggherre: Block Watne As avd Hamar
Kontraktssum: 6,5 millioner
Ferdigstillelse: 2018
Periode: Mai 2017 – Desember 2017
Omfang: Opparbeidelse av infrastruktur, herunder vei, vann, overvann, spillvann, strøm og fjernvarme, samt graving for leiligheter.