Helse, miljø og sikkerhet

Bjørn Frenning Transport & Graving AS har som overordnet mål at all virksomhet i bedriften skal foregå på en sikker og effektiv måte. Bedriften skal beskytte mennerkers liv og helse, og sørge for at det ytre miljø ikke skades. Likeledes skal utstyr, anlegg og produksjon sikres.

Vi er overbevist om at god HMS er god butikk. Vi vil iverksette og kontinuerlig overvåke nødvendige forebyggende tiltak for å skape sikre og effektive arbeidsplasser, hindre ulykker og skader og skape trvisel på arbeidsplassen.

Vi legger også stor vekt på å være gode på trafikkvarsling, gravemeldinger, kontrollplaner og andre daglige rutiner, som alle er med på å legge et godt grunnlag for en sikker og god arbeidsutførelse. Dette gjøres kjent i alle våre aktiviteter og bidrar til felles fokusering, læring og engasjement.

HMS-mål:  

Ingen ulykker eller skader.